Academisch profiel en selecitiviteit

Het academisch profiel en de toelatingseisen verschillen sterk per universiteit. Het is daarom belangrijk om een universiteit te vinden die in academisch opzicht bij jouw wensen en kwaliteiten past. Andersom moet je realistisch bekijken waar je met jouw profiel een goede kans op toelating hebt. Universiteiten noemen dit een ‘good fit’.

Academisch profiel

In Amerika heeft iedere universiteit een eigen identiteit en academische focus. Zo staat de ene universiteit misschien bekend om het bieden van goede onderzoeksmogelijkheden voor undergraduate studenten, terwijl de andere universiteit zich richt op het bieden van kleinschalig onderwijs en weer een andere universiteit veel meer faciliteiten heeft.

Omdat er zo veel mogelijkheden en type opleidingen zijn is het goed om als eerste na te denken over de factoren die voor jou van belang zijn en deze op een rijtje te zetten. Als je voor jezelf een beeld hebt van wat je zoekt, kun je daarna gerichter op zoek naar universiteiten die bij jouw wensen passen.

Bij het bepalen van het academisch profiel dat je zoekt kun je aandacht besteden aan de volgende factoren. Bedenk daarbij wat voor jou persoonlijk van belang is. Niet iedereen zoekt hetzelfde en zal evenveel waarde hechten aan dezelfde factoren.

  • Vakgebieden

Je kiest in de eerste twee jaar van je bacheloropleiding nog geen specialisatie, maar het is al wel verstandig om te kijken welke vakgebieden de universiteit aanbiedt. Of misschien heb je belangstelling voor een specialist school, die meer gericht is op technische opleidingen of opleidingen in de kunsten zoals colleges of music, design schools of filmopleidingen. In dat laatste geval kun je gerichter zoeken op technische universiteiten of art schools. Dat geeft je de kans om je al eerder op jouw vakgebied te specialiseren.

  • Student-to-faculty ratio

In Amerika kun je zowel grote staatsuniversiteiten als heel kleinschalige privé colleges vinden. De grootte van de universiteit heeft ook weer invloed op de organisatie van het onderwijs. De student to faculty ratio geeft aan wat de verhouding tussen het aantal studenten en het aantal docenten en professoren is. Stel, de student to faculty ratio is 1:20, dan betekent dat dat er voor iedere twintig studenten één docent beschikbaar is. Hoe kleiner de ratio, hoe meer onderwijspersoneel een universiteit in dienst heeft en hoe kleinschaliger en persoonlijker het onderwijs is. Als dit voor jou een belangrijke factor is, dan kun je de student-to-faculty ratio meenemen in je oriëntatie op universiteiten.

  • Praktijkervaring

Vind je het belangrijk om tijdens je studie al praktijkervaring op te doen? Stage lopen is meestal geen vast onderdeel van het Amerikaanse onderwijsprogramma, maar veel studenten doen wel praktijkervaring op tijdens de zomermaanden. Als internationale student kun je ook toestemming krijgen om stages te lopen, bijvoorbeeld door Curricular Practical Training (CPT) in de zomermaanden of Optional Practical Training (OPT) na afloop van je studie.

Soms kun je wel gebruik maken van de connecties die een universiteit met bepaalde bedrijven in en ook buiten de regio heeft. Ook zijn er in sommige regio’s veel bedrijven binnen een bepaalde industrie, denk bijvoorbeeld aan Silicon Valley. Ook dit is een factor die je mee kunt nemen in je zoektocht naar universiteiten. Kijk bijvoorbeeld of een universiteit connecties heeft met bedrijven in jouw gewenste vakgebied of dat er bijvoorbeeld mentorship programs en praktische workshops worden aangeboden aan studenten.

  • Onderzoeksfaciliteiten

De onderzoeksfaciliteiten kunnen aanzienlijk verschillen per universiteit. Er zijn instellingen die zich vooral richten op het geven van onderwijs, maar er zijn ook instellingen die zich voornamelijk op onderzoek richten. Vaak zijn dit de grotere research universities. Wil je al vroeg ervaring opdoen met onderzoek? Dan kun je zoeken naar universiteiten met onderzoeksmogelijkheden voor undergraduate studenten. Houd er wel rekening mee dat het doen van onderzoek op undergraduate niveau niet gangbaar is.

  • Honors programma’s en extracurriculaire activiteiten

Kijk ook naar verder ontwikkelingsmogelijkheden die de universiteit je biedt. Heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het volgen van honors programma’s? En zijn er mogelijkheden om je andere talenten verder te ontwikkelen in combinatie met je studie? Als je bijvoorbeeld graag muziek maakt kun je kijken of er een music department is waar je verdere lessen kunt volgen.

  • Buitenlandervaring

Wil je tijdens je bachelorstudie meer buitenlandervaring opdoen? Dan kun je kijken naar het aanbod aan uitwisselingsprogramma’s. Veel Amerikaanse universiteiten hebben een study abroad office waar je meer over de mogelijkheden kunt leren.

Toelatingseisen en selectiviteit

De toelatingseisen verschillen per college of universiteit. Iedere instelling stelt eigen criteria aan cijfers, testscores en je profiel. Daarnaast kan ook de nadruk op de criteria per instellingen verschillen. Zo hecht de ene universiteit meer waarde aan je cijfergemiddelde en testscores, terwijl de andere universiteit meer let op de persoonlijke ontwikkeling die je tot nu toe hebt doorgemaakt en je toekomstdoelen.

Universiteiten hebben een holistisch toelatingsbeleid en dat betekent dat ze zelden alleen naar cijfers en testscores kijken. Veel universiteiten zullen zich afvragen of je in academisch en sociaal opzicht succesvol zal zijn op de campus. Krijgen zij uit je aanmelding de indruk dat je gemotiveerd bent en gebruik zult maken van de verschillende academische en sociale mogelijkheden die de campus biedt? Draag je bij aan de diversiteit van de campus doordat je bijvoorbeeld een andere achtergrond of ander perspectief meebrengt? Ook dit zijn vragen die een universiteit bij het bekijken van je aanmelding zal stellen.

Verder kunnen toelatingseisen per type opleiding verschillen. Wil je bijvoorbeeld aan een college of engineering studeren? Dan kan het zijn dat je te maken krijgt met andere toelatingsvoorwaarden dan studenten die zich voor een liberal arts programma aan diezelfde unversiteit aanmelden. Ook colleges of art, music en design hebben vaak specifieke toelatingseisen. Zo moet je bijvoorbeeld een portfolio opstellen of bepaalde ervaring aan kunnen tonen om tot de opleiding te worden toegelaten.

Hoe onderzoek je de toelatingseisen van een universiteit?

De toelatingseisen verschillen sterk per universiteit. Bij de meeste universiteiten kun je op de website zien aan welk profiel een toekomstige student moet voldoen. Zo kun je zoeken op het ‘freshman student profile’ om een overzicht te krijgen van de cijfergemiddelden (GPA) en testscores van toegelaten studenten. Het is belangrijk om dit profiel te bestuderen en aan de hand daarvan jouw eigen toelatingskansen realistisch in te schatten.

Onderstaand vind je een overzicht van academische criteria die universiteiten over het algemeen stellen. Onthoud dat Amerikaanse universiteiten een holistisch toelatingsbeleid hebben. Dat betekent dat ze naast je academische prestaties, verder kijken naar wie jij bent en wat je toekomstdoelen zijn. Academische criteria kunnen een indicatie geven van je toelatingskansen, maar zijn niet allesbepalend. Ook je motivatie, hobby’s en interesses maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijkheid spelen een rol in het overtuigen van de universiteit.

Amerikaanse universiteiten kunnen de volgende academische criteria stellen.

  • Vooropleiding en academisch profiel

Bij de meeste universiteiten kun je een aanmelding indienen met een vwo/gymnasium, havo of mbo-4 diploma. De meer selectieve universiteiten vragen soms echter dat je een vwo of gymnasium diploma hebt. Op de website van de universiteit kun je vaak vinden welke eisen er voor je vooropleiding gelden.

  • Cijfergemiddelde

Universiteiten kijken bij de aanmelding naar je cijfergemiddelde (GPA) en ook de ontwikkeling van je cijfers gedurende je middelbare school tijd. Soms stelt een universiteit eisen aan je cijfergemiddelde en moet je bijvoorbeeld een minimum GPA behaald hebben.

  • Scores op de Engelse taaltest

De meeste universiteiten stellen eisen aan de minimum scores op de Engelse taaltest. Een universiteit wil namelijk zeker weten dat je het Engels goed genoeg beheerst om op academisch niveau te kunnen studeren.

  • Scores op de toelatingstesten zoals SAT of ACT

Omdat het Amerikaanse onderwijs geen centraal eindexamen kent zoals in Nederland, leggen Amerikaanse studenten een toelatingstest af als zij zich aanmelden bij een universiteit. Hoewel deze testen steeds minder gevraagd worden, speelt de score op deze test bij sommige universiteiten nog een rol bij de toelating. Als internationale student kun je deze test ook maken. Meer informatie over toelatingstesten lees je bij stap 3, bereid je aanmelding voor.