Sportbeurzen

Sport is een belangrijk onderdeel van het leven op Amerikaanse colleges en universiteiten. Een groot aantal universiteiten heeft dan ook geld beschikbaar gesteld om sportbeurzen te verstrekken aan getalenteerde undergraduate studenten die zowel op academisch gebied als op sportief goed presteren. Het systeem van toekenning is bij deze beurzen erg complex en aan allerlei regels verbonden. Begin dus minimaal anderhalf jaar van tevoren met je voorbereiding. Heb jij belangstelling voor een sportbeurs? Onderstaand vind je meer informatie over de soorten sportbeurzen en hoe je de aanvraag in gang kunt zetten.

Een sportbeurs, hoe werkt dat?

Amerikaanse colleges en universiteiten kunnen lid worden van een aantal nationale sportbonden. Deze sportbonden bepalen hoe en tegen welke voorwaarden universiteiten sportbeurzen mogen verstrekken. Ook reguleren ze de voorwaarden waar je als sporter aan moet voldoen.

Een paar aandachtspunten als het gaat om sportbeurzen:

 • Sportbeurzen zijn zeer competitief. Om in aanmerking te komen moet je in Nederland op hoog niveau sporten.
 • Sportbeurzen worden meestal niet verstrekt aan professionele sporters. Je moet voldoen aan een aantal ‘amateurism requirements’ en er zijn regels voor o.a. het nemen van een tussenjaar. Die regels moet je goed in de gaten houden om aan de voorwaarden te blijven voldoen.
 • Coaches recruiten weinig buiten de VS. Wil je als Nederlandse student een sportbeurs verkrijgen, dan kun je het beste zelf contact zoeken met coaches.
 • De sportbonden stellen ook academische criteria aan sporters. Vaak heb je een score op de SAT of ACT tests nodig. Deze testen worden op een beperkt aantal data in Nederland aangeboden. Kijk goed na of deze tests door jouw sportbond gevraagd worden en wanneer je deze moet maken.

Welke sportbonden zijn er?

NCAA

De National Collegiate Athletic Association (NCAA) is de grootste en bekendste sportbond, met meer dan 1100 aangesloten colleges en universiteiten.

NAIA

De National Association of Intercolleagiate Athletics (NAIA) is een kleinere sportbond en verstrekt sportbeurzen bij ongeveer 250 kleinere privé scholen.

NCJAA

De NCJAA reguleert sporten en sportbeurzen aan Community Colleges. Er zijn ongeveer 525 scholen aangesloten bij deze sportbond.

NCCAA

Bij de National Christian Colleges Athletic Association (NCCAA), een wat kleinere sportbond, zijn meer dan 80 christelijke colleges aangesloten.

Wat krijg je bij een sportbeurs?

Equivalency scholarship

Elke sport mag slechts een beperkt aantal volledige beurzen (full scholarships of full grant-in-aid) en een combinatie van volledige en gedeeltelijke beurzen (equivalency scholarships) verstrekken. De beursmogelijkheden zullen per competitie verschillen.

 • Een volledige beurs bestaat uit collegegeld, kost en inwoning en vergoeding van studieboeken.
 • Een equivalency scholarship kan of een volledige of een gedeeltelijke beurs zijn.

Als een sport bijvoorbeeld achttien equivalency scholarships heeft te verdelen, is het aan de coach om te bepalen of hij achttien volledige beurzen verstrekt aan achttien studenten, of zesendertig gedeeltelijke beurzen aan zesendertig studenten, of tien volledige beurzen en zestien gedeeltelijke beurzen, enz.

In de NCAA divisie I en II, de NAIA, en andere competities worden beurzen meestal volgens het equivalency principe verstrekt. Er zijn enkele uitzonderingen voor sporten in NCAA divisie I, die werken met het headcount principe.

Head count scholarship

Bepaalde sporten in Divisie 1 zijn zogeheten headcount sporten. Dit betekent dat beurzen volgens de verhouding 1:1 verstrekt moeten worden. Als de NCAA bijvoorbeeld bepaald heeft dat er elf beurzen voor tennis verstrekt kunnen worden, kunnen slechts elf studenten een beurs krijgen. De coach mag zelf bepalen of hij volledige dan wel gedeeltelijke beurzen verstrekt. De volgende sporten zijn headcount sporten:

 • Football (D1)
 • Basketball (D1, men and women)
 • Tennis (D1, women only)
 • Gymnastics (D1, women only)
 • Volleyball (D1, women only)

Bij headcount-sporten is de kans op een volledige beurs beduidend groter dan bij equivalency-sporten.

Hoe vraag je een sportbeurs aan?

Het is niet makkelijk om een (gedeeltelijke) sportbeurs te bemachtigen. Onmogelijk is het echter niet. Er zijn veel Nederlandse studenten die in de VS studeren met een sportbeurs.

Als aankomend student moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet academisch toelaatbaar zijn tot de universiteit, voldoen aan de voorwaarden van de sportbond én door de coach geselecteerd worden. Er gaat dus veel tijd zitten in het verkrijgen van een sportbeurs.

Soms bezoeken Amerikaanse sportcoaches andere landen om leden voor hun teams te werven. Het kan ook voorkomen dat niet-Amerikaanse sporters ontdekt worden tijdens internationale sportevenementen. In de meeste gevallen moet je echter zelf actief op zoek gaan naar een beurs en moet je de coach zelf van je sportkwaliteiten overtuigen. Sportbeurzen worden meestal alleen verstrek aan studenten die in Nederland op landelijk niveau een sport beoefenen of op hoog niveau sporten in een sport waarin Nederland in de wereldtop zit.

Onderstaand vind je een stappenplan voor het aanvragen van een sportbeurs. Begin minimaal anderhalf jaar van te voren met je onderzoek.

Stap 1: Onderzoeksfase

Onderzoek universiteiten met sportteams in jouw sport

Bekijk welke universiteiten sportteams hebben in je sport en wat voor sportfaciliteiten er bij de verschillende instellingen zijn. Kijk ook binnen welke divisie de sport bedreven wordt. Hoe hoger de divisie, hoe moeilijker het is om als buitenlander een sportbeurs te krijgen, hoewel de sport die je beoefent en het niveau waarop je dat doet ook bepalend is voor je kansen. Voordat je universiteiten gaat benaderen, is het belangrijk om te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen om in een bepaalde divisie uit te komen. De NCSA heeft deze voorwaarden gepubliceerd in een gids.

Bekijk de beursmogelijkheden

Zoek op hoeveel sportbeurzen er voor jouw sport beschikbaar zijn er wat voor soort beurzen er beschikbaar zijn (volledige beurzen, gedeeltelijke beurzen, vrijstelling van het betalen van collegegeld). Realiseer je dat je als niet-Amerikaan vrijwel nooit in aanmerking zult komen voor een need-based scholarship.

Bekijk de toelatingseisen

Bekijk wat de toelatingseisen van de universiteiten zijn en welke eisen er worden gesteld aan je testscores en vooropleiding. De toelatingseisen van de universiteit zijn voor studenten met sportbeurs in het algemeen hetzelfde als voor studenten die zonder sportbeurs aan de instelling willen studeren.

Registreer je bij een of meerdere Eligibility Centers

Ook de sportbonden stellen voorwaarden aan je vooropleiding en ervaring. Zorg dat je op de hoogte bent van deze regels. Registreer je bij het NCAA Eligibility Center of het NAIA Eligibility Center om op de hoogte te blijven van de voorwaarden, deadlines, enz.

Stap 2 : Bereid je aanmelding voor

Voordat je coaches gaat benaderen is het verstandig om alle benodigde informatie en documenten op een rijtje te zetten. Het heeft geen zin om coaches te benaderen met algemene e-mails. Een coach krijgt veel berichten van geïntereseerde sporters zal in de regel alleen reageren op berichten die concrete informatie bieden en goed zijn voorbereid. Denk hierbij aan de volgende gegevens:

 • Je cijferlijsten
 • TOEFL en ACT of SAT scores
 • Een sport-CV. Maar beperk je CV niet alleen tot je sporten. Geef een zo breed mogelijk beeld van jezelf. Wat zijn je interesses, hoe presteer je op school, wat voor andere hobby’s heb je? Een coach zal ook willen kijken naar je persoonlijke kwaliteiten, zoals je vermogen tot samenwerken, doorzettingsvermogen, prestatiegerichtheid, toewijding en discipline. Al deze factoren spelen een rol en daarom moet je een coach een zo compleet mogelijk beeld van jezelf geven.
 • Fysieke informatie die relevant is voor de beoefening van jouw sport
 • Beeldmateriaal, zoals een video met highlights van je wedstrijden of je vaardigheden
 • Eventuele referentiebrieven van je coach
 • Contactgegevens van coaches en assistent-coaches

Tip: Het is niet ongewoon dat coaches de social media profielen van potentiële sporters bekijken. The Princeton Review publiceerde een aantal tips.

Stap 3: Contacten leggen

Coaches benaderen

Benader de coaches van de betreffende universiteiten. Benader zoveel mogelijk coaches, maar zorg dat je geen generieke massa-e-mails verstuurd. Benader iedere coach met een persoonlijk bericht en leg uit waarom je interesse hebt in die specifieke universiteit.

Deel je schoolresultaten, scores op een toelatingstest, eventuele referentiebrieven van je Nederlandse coach, fysieke informatie die van belang is voor de beoefening van jouw sport en zo mogelijk beeldmateriaal. Geef aan hoe goed je gepresteerd hebt, hoeveel wedstrijden heb je gewonnen, op welk niveau je speelt, hoe vaak je traint, enz.

Dit is ook je kans om vragen te stellen over beursmogelijkheden en het team. De NCAA heeft een handige lijst met vragen samengesteld.

Zorg dat coaches jou, of zo mogelijk je Nederlandse coach, kunnen bereiken. Wees zelf ook proactief en blijf regelmatig contact zoeken. Coaches zijn gebonden aan strenge regels en mogen gedurende een bepaalde periode geen contact opnemen met potentiële sporters. Wel mogen ze altijd reageren op vragen. Dat betekent dat je zelf initiatief moet nemen.

Stap 4: Accepteren

Misschien word je door één instelling aangenomen, misschien door meerdere. Voordat je besluit om een aanbod te accepteren is het zinvol om de coach een aantal vragen te stellen zodat je weet wat je precies van de universiteit kunt verwachten. Is jouw beurs bijvoorbeeld voor vier jaar toegekend, of slechts voor het eerste studiejaar? Dit zijn belangrijke details om uit te zoeken voordat je een aanbod accepteert.

Zorg dat je ook goed op de hoogte bent van de acceptatie regels. Meer informatie over de National Letter of Intent vind je via nationalletter.org