Onderzoek

De Fulbright Commission biedt enkele beurzen voor wetenschappers die een periode onderzoek in de Verenigde Staten doen.

Voorwaarden Fulbright beurs voor wetenschappers

  • U moet minimaal drie en maximaal 6 maanden in de VS verblijven (in sommige gevallen is een langer verblijf mogelijk).
  • Na afloop van de beursperiode keert u terug naar Nederland.
    U kunt gedurende een periode van twee jaar geen visum voor de Verenigde Staten krijgen voor immigratie of werk. Dit sluit een bezoek als toerist, conferentiebezoek of een kort zakenbezoek niet uit.
  • Het is niet mogelijk om met een Fulbright-beurs een ander visum aan te vragen.
  • U bent gedeeltelijk verzekerd tegen ziektekosten.

 

Beurshoogte

  • De beurs bedraagt maximaal $ 13.000 voor senior wetenschappers (met meer dan zes jaar relevante ervaring in dienstverband)
  • De beurs is maximaal $ 9.000 voor junior wetenschappers (met minder dan zes jaar relevante ervaring in dienstverband).

 

Toekenning

De toekenning vindt plaats op basis van een advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het bestuur van de Fulbright Commission kent de beurs toe.

 

Aanvraag indienen

Meer informatie over het indienen van een aanvraag is te vinden op de pagina Naar de VS – Wetenschappers.

 

Extra beursmogelijkheid onderwerp EU of EU/VS

Heeft uw onderzoek betrekking op de relatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten of de Europese Unie zelf? En voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u een Fulbright-Schuman beurs aanvragen.

De aanvraagprocedure loopt via de Fulbright Commissie in Brussel. Meer informatie hierover vindt u op de Fulbright-Schuman website.

Extra beursmogelijkheid voor onderzoek aan de National Archives

Heeft uw onderzoek betrekking op archiefwetenschappen, zoals conservering en restauratie, cultureel erfgoed of erfgoedbeheer? En voldoet u aan alle voorwaarden? U kunt dan wellicht een Fulbright-NARA Heritage Science Fellowship aanvragen voor onderzoek aan de National Archives and Records Administration (NARA) in College Park, Maryland.

Fulbright Intercountry Program

Nederlandse universiteiten, hogescholen en door de overheid gefinancierde wetenschappelijke instellingen kunnen een tegemoetkoming krijgen in de verblijfkosten van Amerikaanse wetenschappers die met een Fulbright-beurs in een ander Europees land verblijven. Meer informatie over het Fulbright Intercountry Program vindt u hier.