Uitwisseling tijdens je Nederlandse studie

Een uitwisseling tijdens je Nederlandse studie is één van de goedkoopste manieren om in de VS te studeren. Als je de uitwisseling via jouw Nederlandse onderwijsinstelling regelt betaal je alleen collegegeld in Nederland. Dit scheelt je aanzienlijk in de kosten.

Uitwisseling via Nederlandse studie

Een groot aantal Nederlandse hogescholen en universiteiten heeft uitwisselingsovereenkomsten met instellingen in de VS. Deelnemen aan een uitwisselingsprogramma heeft veel voordelen. De studiepunten die je in Amerika haalt, kunnen in veel gevallen meetellen voor je Nederlandse opleiding. De inschrijvingsprocedure neemt een stuk minder tijd in beslag dan wanneer je je op eigen initiatief zou inschrijven. Daarnaast liggen de totale kosten aanzienlijk lager omdat je in Amerika geen collegegeld hoeft te betalen. Je betaalt dan alleen de kosten voor je visumaanvraag, verzekeringen, kamerhuur en maaltijden. Bovendien kun je je studiefinanciering van DUO vaak meenemen naar je uitwisseling.

Uitwisselingsovereenkomsten gelden vaak voor alle faculteiten zodat studenten van alle studierichtingen naar de Verenigde Staten kunnen. Het is ook mogelijk dat er een overeenkomst is afgesloten tussen faculteiten onderling.

Voorbereiding

Begin tijdig met het oriënteren op de mogelijkheden die er bij je eigen instelling zijn. Het international office van je faculteit, je docenten of je studieadviseur kunnen je meer informatie geven. De deadlines en voorwaarden verschillen per uitwisselingsovereenkomst.

Erkenning van studiepunten

Je staat gedurende je verblijf in Amerika ingeschreven als non-degree student en krijgt aan het eind van je studieperiode een transcript waarop staat welke vakken je gevolgd hebt en het aantal studiepunten (credits) dat er voor de vakken staat. Maak voor vertrek goede afspraken met je Nederlandse faculteit zodat je studiepunten meetellen voor je opleiding in Nederland. Het kan zijn dat je thuisinstelling en de Amerikaanse partnerinstelling al goede afspraken (een learning agreement) gemaakt hebben over de erkenning van studiepunten. De examencommissie is de bevoegde instantie die over erkenning van studiepunten gaat.

Vóór vertrek naar de VS heb je van de studieadviseur, de medewerker internationalisering of de examencommissie een officiële verklaring nodig waarin staat dat de studiepunten erkend worden. Zo’n verklaring wordt doorgaans alleen afgegeven op grond van een gedetailleerd studieplan waarin beschreven is welke vakken je in de VS gaat volgen, wat de studielast van de vakken is en wat de inhoud van de vakken is. Van de gastinstelling heb je een officiële verklaring nodig (een transcript) waarop aangegeven staat welke vakken je met goed gevolg doorlopen hebt. Deze verklaring wordt aan het eind van je verblijf opgestuurd. Breng na terugkeer in Nederland verslag uit van je verblijf in de VS. Wellicht moet dit in schriftelijke vorm gebeuren. Zodra je het officiële transcript uit de VS ontvangen hebt, moet je dit aan de studieadviseur, de medewerker internationalisering of aan de  examencommissie overhandigen, zodat de studieresultaten bijgeschreven kunnen worden.

Het uiteindelijke aantal studiepunten dat je in Nederland voor een Amerikaans vak krijgt, hangt af van verschillende factoren, waaronder de studielast in tijd die er voor het vak staat. Daarnaast wordt bij terugkeer in Nederland ook gekeken naar de literatuurlijst die bij het vak hoort, het niveau waarop het vak gegeven werd (undergraduate of graduate), of je een paper hebt moeten schrijven, et cetera.

Vakken kiezen

Om een gedetailleerd studieplan te kunnen opstellen is het noodzakelijk om te weten wat voor vakken Amerikaanse universiteiten precies aanbieden. Veel universiteiten hebben een online studiegids (course catalog) waar per studierichting een overzicht van vakken die gegeven worden. Elk vak wordt aangeduid met een letter en nummercombinatie en de titel van het vak, bijvoorbeeld PHIL 305 Applied Ethics. De letters geven aan bij welke studierichting studierichting de vakken horen. In het voorbeeld Philosophy. De nummers geven het niveau van het vak aan. Veel universiteit gebruiken een indeling die lijkt op de volgende (bekijk de uitleg in de studiegids die je raadpleegt):

 

100-299       Lower division courses-vakken voor het eerste en tweede jaar van de undergraduate opleiding

300-499      Upper division courses-vakken voor het derde en vierde jaar van de undergraduate opleiding

500-hoger  Graduate courses-vakken voor Master’s  en Ph.D. opleidingen.

 

Na de naam van het vak volgt in veel gidsen nog een cijfer tussen haakjes. Dit geeft meestal aan hoeveel Amerikaanse credits (studiepunten) er voor het vak staan. De cursus in het voorbeeld levert drie credits op. Soms staat er achter een vak ook nog de letter S of F. S staat voor Spring en F voor Fall. Dat betekent dat het betreffende vak alleen in het voorjaar dan wel het najaar gegeven wordt.

Tips

  • Zijn de course catalogs nog niet bekend voor het semester waarin je in de VS gaat studeren? Het kan dan voorkomen dat vakken die je van plan was te gaan volgen, niet worden aangeboden tijdens jouw semester in de VS. Het kan ook voorkomen dat je er in Amerika achter komt dat andere vakken beter aansluiten bij je studiewensen. Je stelt dan ter plekke een ander vakkenpakket samen. Informeer je thuisinstelling wel over deze veranderingen om de erkenning van je studiepunten niet in gevaar te brengen.

 

  • Populaire vakken kunnen zeer snel vol zijn. Hoe beter je van te voren weet welke vakken je wilt volgen, hoe groter de kans dat je snel in kunt schrijven en een plaats krijgt. Mocht een vak echter vol zijn, dan kan het de moeite waard zijn om rechtstreeks naar de docent te stappen die het vak geeft. Als je hem of haar vertelt dat je een uitwisselingsstudent bent die slechts voor een korte periode aan de universiteit is, dan is het wellicht mogelijk om het vak toch te volgen.
Kosten van verblijf in de VS

Voor uitwisselingsstudenten geldt in de regel vrijstelling van collegegeld in de VS. Je moet wel in Nederland bij je thuisinstelling ingeschreven staan als voltijdsstudent. De kosten voor huisvesting en levensonderhoud in de VS zullen liggen tussen de $ 6,000 – $ 10,000 per semester. Daarnaast heb je te maken met kosten voor de visumaanvraag, verzekeringen en de reis. Een volledig overzicht van de kosten van studeren in de VS vind je hier.

Houd er rekening mee dat je meestal geen beurzen kunt aanvragen voor een non-degree studie. Mogelijk heeft jouw Nederlandse onderwijsinstelling wel kleine (reis)beurzen beschikbaar.

Daarnaast kun je meestal je studiefinanciering van DUO tijdens je semester meenemen en een ov-vergoeding aanvragen voor de periode dat je geen gebruik maakt van je ov studentenreisproduct. Meer informatie biedt DUO.

Naar de VS buiten een uitwisselingsprogramma om

Als je thuisinstelling geen uitwisselingsprogramma heeft met de Amerikaanse instelling waar je zou willen studeren, wordt het een stuk moeilijker om een verblijf in de VS te regelen. Hieronder een aantal alternatieve opties.

 

ISEP Study Abroad

Heeft jouw universiteit of hogeschool geen uitwisselingsovereenkomsten met Amerikaanse universiteiten? Mogelijk kunnen zij zich aansluiten bij ISEP. Via dit exchange programma kunnen studenten van binnen en buiten de VS voor een korte periode aan een andere universiteit studeren. Meer informatie is te vinden via ISEP.

Er staat ook een overzicht van ISEP gastuniversiteiten op de website.

 

Non-degree programma’s

Een aantal universiteiten accepteert studenten via visiting student of non-degree programma’s. Je meldt je dan op eigen initiatief aan bij de universiteit. Het nadeel is dat er meestal geen beurzen worden gegeven aan non-degree studenten en dat je het volledige bedrag collegegeld betaalt. Het collegegeld in de VS kost meestal tussen de $10,000 en $65,000 per jaar. Je dient bij je aanmelding aan te tonen dat je deze kosten kunt betalen.

Zomercursus

Ook is het bij veel Amerikaanse universiteiten mogelijk om in de zomermaanden cursussen te volgen. Deze cursussen duren ongeveer zes weken. Het is niet ingewikkeld om je voor summer courses aan te melden. Je hoeft meestal alleen een inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Deze cursussen staan open voor iedereen. Het aanbod is vaak groot en erg gevarieerd. Mocht je thuisinstelling geen uitwisselingsprogramma hebben met de instelling van je keuze dan kun je nagaan of er interessante zomercursussen aangeboden worden op die instelling. Je kunt voor zomercursussen geen Nederlandse studiepunten krijgen. De kosten voor zomercursussen zijn per week ongeveer $ 1,000 all in (collegegeld, kost en inwoning), exclusief reiskosten naar en van de VS. Voor meer informatie bezoek je onze adviespagina over summer programs: https://fulbright.nl/advies/zomerprogramma/

Verdere bronnen voor informatie

Bekijk de database van exchange programs van het Amerikaanse Department of State: Exchange Programs.