Transcripts

Je cijfergemiddelde is onderdeel van de toelatingseisen van de universiteit. Universiteiten vragen daarom om transcripts – je cijferlijsten van je middelbare school. Omdat je uit een ander schoolsysteem komt ontvangt de universiteit ook graag verdere context over jouw opleiding en het niveau. Deze informatie verwerk je vaak in een school profile. Dit document wordt samen met jouw originele cijferlijsten door jouw school aan de universiteit gestuurd.

Common Application

Voor veel aanmeldsystemen geldt dat je de cijferlijsten samen met het school profile door een medewerker van je school laat uploaden. Nodig je mentor of decaan uit om het transcript en de originele rapporten voor je te uploaden in het centrale aanmeldsysteem van de universiteit (Common Application of ander aanmeldsysteem). Je kunt hen via jouw eigen Common Application account uitnodigen om een profiel aan te maken. De school counselor upload jouw school profile en cijferlijsten vervolgens rechtstreeks in de Common Application. Voor meer informatie kun je hen doorverwijzen naar onderstaande instructies:

Common Application instructies voor Counselors en Recommenders

Coalition Application instructies voor Counselors en Recommenders

Lukt het niet om alle documenten in het aanmeldsysteem te uploaden? Dan kunnen de transcripts altijd naar het admissions office van de universiteit gemaild worden. Een universiteit verwacht wel dat deze documenten door jouw school worden ingeleverd. Het is dus niet de bedoeling dat jij deze documenten zelf opstuurt.

Tip

Het samenstellen van het school profile en vertalen van je cijferlijsten kost tijd. Zorg dat je je decaan en docenten op tijd en ruim voor de deadlines van de Amerikaanse universiteiten bij je studieplannen betrekt. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je school tijdig op de hoogte is van de deadlines en de benodigde documenten.

Transcripts

De meeste universiteiten vragen om een overzicht van je eindcijfers van minimaal de laatste drie afgeronde middelbare school jaren (bijvoorbeeld vwo 3, 4 en 5). Vraag je school om originele exemplaren die op iedere pagina zijn voorzien van een stempel en handtekening. De school mag de namen van de vakken in het Engels vermelden. De transcripts vermelden altijd de Nederlandse cijfers. Het is dus niet de bedoeling dat je het cijfergemiddelde zelf omrekent naar het Amerikaanse lettersysteem. De Amerikaanse universiteit heeft zelf omrekentabellen voor buitenlandse cijfersystemen of verwijst je hiervoor door naar een Credential Evaluation Bureau, voor een officieel rapport.

Als je een deel van je schooltijd aan een andere middelbare school hebt gezeten vraag je je oude school ook om een transcript.

Wil je weten hoe zo’n transcript eruit ziet? Voor de vertaling kun je gebruik maken van onderstaand voorbeeldtranscript.

Voorbeeldtranscript

School profile

Amerikaanse universiteiten vragen ook om achtergrondinformatie over je school. Anders dan in Nederland kijken Amerikaanse universiteiten jouw activiteiten in de context van je omgeving en school. Dit betekent dat ze niet alleen kijken naar de dingen die je hebt gedaan, maar ook naar hoe jouw prestaties verschillen ten opzichte van je klasgenoten. Amerikaanse high schools maken bijvoorbeeld van rankings om aan te geven hoe jouw cijfers zich verhouden tot die van je jaargenoten. In Nederland doen scholen dat meestal niet. Een Amerikaanse universiteit wil dat soort informatie graag zien. Ook vinden Amerikaanse universiteiten het prettig om een idee te krijgen van de kansen die je omgeving wel of juist niet bood. Zat je op een school waar weinig tijd of ruimte was voor buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld omdat veel leerlingen reistijd hadden? Dan wil men dat graag weten.  Je school profile kan hier meer informatie over bieden.

Jouw school kan dit voorbeelddocument downloaden en aanpassen. Het is belangrijk om het document altijd aan te vullen met de informatie die voor jouw school geldt.

Ook de Nuffic biedt goede Engelstalige informatie over het Nederlandse onderwijs, met onder andere een uitgebreide beschrijving van het Nederlandse onderwijssysteem en een toelichting op het Nederlandse cijfersysteem.