Aanmelding voorbereiden

Het duurt een aantal maanden om je aanmelding bij een Amerikaans community college succesvol af te ronden. Hier vind je een overzicht van benodigde documenten, tips en voorbeelddocumenten.

Toelatingseisen

Een community college werkt meestal met ‘open admission’. Dit betekent dat alle studenten die aan de toelatingeisen voldoen automatisch worden toegelaten. In die zin is je aanmelding bij een community college te vergelijken met de aanmelding voor een vervolgopleiding in Nederland. Wel moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Ieder college heeft zo zijn eigen toelatingseisen, deadlines en formulieren. Op de websites van de colleges vind je een overzicht van de toelatingseisen en alle benodigde documenten. Kijk bij admissions of prospective students en volg de informatie voor internationale studenten. Daar vind je een overzicht van alle aanmeldingsformulieren.

Over het algemeen moeten studenten aan de volgende criteria voldoen:

  • Vooropleiding
    Studenten moeten een diploma hebben dat gelijk staat aan een Amerikaans high school diploma. Voor studenten uit Nederland is de toelatingseis minimaal een havo-, vwo- of mbo-diploma. Een Internationaal Baccalaureaat diploma (IB) volstaat ook.Heb je nog geen afgerond diploma? Aan sommige community colleges kun je een high school completion program volgen terwijl je tegelijkertijd aan een associate’s degree begint.
  • Beheersing van de Engelse taal
    Een community college kan eisen stellen aan jouw Engelse taalvaardigheid. Tijdens de aanmelding moet je kunnen aantonen dat je het Engels op voldoende niveau beheerst om in de VS vakken te volgen. Dit doe je met een Engelse taaltest.
  • Kosten
    Daarnaast moet je aan kunnen tonen dat je de kosten van de studie ook kunt betalen. Bezoek de pagina over kosten en beurzen voor meer informatie over de financiering van je studie.

Onderdelen van de aanmelding

Een community college zal om een aantal documenten vragen tijdens de aanmelding. Onderstaande onderdelen kosten meer tijd. Zorg dat je deze onderdelen enkele maanden voor de aanmeldingsdeadline voorbereidt.

Engelse taaltest

Als aankomend student uit een niet-Engelstalig land, dien je in elk geval aan te tonen dat je het Engels voldoende beheerst om in een academische setting te kunnen studeren. De meeste Amerikaanse onderwijsinstellingen willen dat je hiervoor een Engelse taaltest aflegt. Je kunt kiezen uit verschillende taaltesten, waaronder de TOEFL, IELTS of Duolingo die je online of bij een test center in Nederland maakt.

Transcripts

Community colleges vragen om transcripts – dit zijn je cijferlijsten en eventuele diploma’s van je Nederlandse vooropleiding – om te verifiëren of je de vereiste vooropleiding hebt. Omdat je uit een ander schoolsysteem komt ontvangt de universiteit ook graag verdere context over jouw opleiding en het niveau. Het kan zijn dat jouw cijferlijsten vertaald en beoordeeld moeten worden door een credential evaluation agency. Het college geeft zelf aan waar je dit kunt doen. Jouw Nederlandse school kan een officiële kopie van jouw cijferlijsten aanleveren.

Financieel bewijs

Een community college heeft tijdens de aanmelding een bewijs van voldoende financiën nodig. Zij willen zeker weten dat je voldoende budget hebt om de kosten van het collegegeld, je levensonderhoud, verzekeringen en onverwachte uitgaven op te vangen. De meeste colleges zullen vragen om een certification of finances. Dit is een formulier dat je kunt downloaden van de website van de universiteit. Daarnaast lever je een Engelstalige brief van de bank in, waarmee je verklaart dat het geld ook daadwerkelijk beschikbaar is. Deze brief kun je bij je bank opvragen.