Transfer studenten

Wil je tijdens je Nederlandse studie overstappen naar een Amerikaanse studie? Dit is niet onmogelijk, maar je moet er rekening mee houden dat dit geen eenvoudig proces is. Daarnaast zijn er niet altijd beurzen beschikbaar voor transfer studenten. Denk dus goed na over je keuze. Soms is het een beter alternatief om na je Nederlandse bachelorstudie een master in de VS te volgen. Er is dan meer financiering beschikbaar.

In Amerika is het gangbaar dat studenten tijdens hun studieperiode van universiteit wisselen. Je bent dan een transfer student. Een bekend voorbeeld is het volgen van een 2+2 programma. Een student volgt dan de eerste twee jaar van de studie aan een community college en stroomt daarna door in het derde jaar van een bachelorstudie aan een vierjarige universiteit.

Heb je minimaal één jaar hoger onderwijs gevolgd binnen of buiten de VS? Dan beschouwt de universiteit je als een transfer student.

Wil je tijdens je Nederlandse studie overstappen naar een Amerikaanse universiteit, dan moet je er rekening mee houden dat de onderwijssystemen aanzienlijk verschillen. In Nederland zijn studies in het hoger onderwijs vanaf het eerste jaar specialistisch. Amerikaanse studenten volgen echter in de eerste twee jaar van hun studie een breed pakket met vakken op allerlei vakgebieden, bijvoorbeeld de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, talen, kunst- en cultuurwetenschappen. Pas in het derde jaar van hun studie gaan Amerikaanse studenten zich specialiseren.

De Amerikaanse universiteit zal je kunnen vertellen of zij studiepunten kunnen geven voor de in Nederland gevolgde vakken. Om een bachelordiploma te halen moet je wellicht nog een aantal vakken uit het eerste en tweede studiejaar volgen.

Voorwaarden

Om als transfer student bij een universiteit in aanmerking te komen, moet je meestal aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je hebt minimaal één jaar studie succesvol afgerond en hebt in dat jaar goede resultaten behaald.
 • Je hebt een goede reden om naar een andere universiteit te willen transferen, bijvoorbeeld omdat je je wilt specialiseren op een bepaald vakgebied.
 • Je hebt duidelijke studiedoelen en ideeën over je specialisatie.
 • Je bent van plan nog minimaal twee jaar aan je nieuwe universiteit te studeren.

In sommige gevallen kun je vrijstelling krijgen voor het afleggen van de toelatingstesten (TOEFL en SAT of ACT). Onthoud dat het bij de zeer selectieve universiteiten vaak nog moeilijker is om als transfer student te worden toegelaten, dan als eerstejaarsstudent.

Financiering

Amerikaanse universiteiten hebben vaak minder beursmogelijkheden voor transfer students. Zorg er dus voor dat je de financieringsmogelijkheden goed uitzoekt. Kijk op de websites van Amerikaanse universiteiten naar transfer scholarships.

Je leest meer over financieringsmogelijkheden op de pagina over bachelorstudies en studiebeurzen. Let op dat mogelijk niet al deze studiebeurzen voor transferstudenten beschikbaar zijn.

Mogelijk kun je wel studiefinanciering van DUO meenemen naar je studie in de VS. Meer informatie is te vinden bij DUO.

Een paar handige websites met meer informatie over studiebeurzen en financiering:

Deadlines

De deadlines sluiten vaak later in het jaar. Als je in het najaar wilt starten, is dat meestal ergens tussen februari en maart. Wil je in het voorjaar starten, dan moet je je in het vroege najaar aanmelden. Raadpleeg de websites van de universiteiten voor de specifieke deadlines.

Aanmelden

De meeste universiteiten vragen om de volgende documenten:

 • Application fee
  Dit is een administratievergoeding voor de Amerikaanse universiteit. Heb je weinig inkomen? Mogelijk kun je dan een application fee waiver aanvragen.
 • Motivatie essay
  Je motivatie essay, ook wel personal statement genoemd, is een van de belangrijkste onderdelen van jouw aanmelding bij een Amerikaanse opleiding. Hierin motiveer je waarom je een opleiding in de VS wilt volgen en in het bijzonder waarom je deze wilt volgen aan die instelling. Het is hét onderdeel van de inschrijving waarin je kunt laten zien wie je bent en wat je onderscheidt van al die andere kandidaten die zich ook voor de betreffende opleiding aanmelden. Aan de hand van dit essay zal beoordeeld worden of je in staat bent helder en duidelijk je gedachten op papier te zetten en of jouw studie- dan wel onderzoeksinteresses aansluiten bij de programma’s die door de universiteit worden aangeboden.
 • Referentiebrieven van je huidige docenten
  Aanbevelingsbrieven vormen net als de motivatie een erg belangrijk onderdeel van de inschrijving. Je moet erop letten dat degenen die ze schrijven echt iets over je te vertellen hebben. In de brieven moet onder andere aandacht geschonken worden aan je analytisch inzicht, je intellectuele capaciteiten, je creativiteit en je vermogen om zelfstandig onderzoek te doen. In het algemeen zullen drie aanbevelingsbrieven gevraagd worden. De brieven kunnen rechtstreeks naar de instellingen gestuurd worden.
 • Transcripts
  Dit zijn officiële kopieën van je cijferlijsten van je huidige studie. De transcripts worden door jouw huidige opleiding aan de universiteit verstrekt. De Amerikaanse universiteit vraagt om de cijferlijsten in zowel het Nederlands als het Engels aan te leveren. Meer informatie over het opstellen van transcripts vind je in de aanmeldinformatie voor masterstudies.
 • Syllabus (overzicht gevolgde vakken)
  Een beschrijving van de al gevolgde vakken op je huidige instelling. In sommige gevallen dien je een vertaling aan te leveren van een credential evaluator. In de beschrijving dient in elk geval te zijn opgenomen: de naam van het vak, het aantal studiepunten en aantal lesuren, de bibliografie en de inhoudelijke onderwerpen die in het vak zijn behandeld.
 • Bewijs van financiële middelen
  Voordat je aan de universiteit gaat studeren moet je kunnen aantonen dat je voldoende financiële middelen hebt om het collegegeld en jouw dagelijkse levensonderhoud te betalen.

Voor meer informatie en advies over deze onderdelen kun je de pagina over het aanmelden voor een bachelorstudie bezoeken.