Aanmelding

Zorg dat je op tijd begint met de aanmelding. Het duurt minimaal een jaar om je aanmelding bij een Amerikaanse universiteit succesvol af te ronden.

De toelatingseisen verschillen per instelling. Elke universiteit heeft eigen inschrijfformulieren en hanteert eigen deadlines. Het kan zijn dat je de inschrijfformulieren bij een centrale afdeling moet indienen. Het is ook mogelijk dat de formulieren rechtstreeks bij de faculteit ingediend moeten worden. Je inschrijving zal zowel op centraal niveau als op faculteitsniveau beoordeeld worden.

Vanzelfsprekend moeten alle onderdelen van de aanmelding voor de sluitingsdatum door de universiteit ontvangen zijn. Iedere instelling hanteert eigen sluitingsdata. De deadlines liggen over het algemeen tussen november en april voorafgaand aan het academisch jaar waarin je studie begint. Kijk bij de instelling na wat de precieze deadlines zijn en maak naar aanleiding van je shortlist een planning van de deadlines voor je aanmelding en de aanvraag van financiële steun per instelling.

Een volledige aanmelding bij een Amerikaanse graduate opleiding bestaat meestal uit de volgende onderdelen.

Contact met professoren

Bij een graduate opleiding is het gangbaar dat de onderzoeksgroep over de toelating beslist. Je aanmelding komt binnen bij het graduate admissions office, die controleren of jouw aanmelding aan de gestelde voorwaarden voldoet. De professoren aan jouw faculteit beslissen vervolgens welke studenten wel en niet toelaatbaar zijn tot de opleiding.

Heeft jouw gekozen masteropleiding een sterke onderzoekscomponent? Dan is het verstandig om al voor de aanmelding contact te leggen met de professoren. Bekijk wie er gespecialiseerd is in jouw vakgebied en op welke manier je kunt bijdragen aan het onderzoek van de vakgroep. Het is wel belangrijk dat je contact opneemt met concrete informatie (jouw ervaring op het vakgebied, gewenst onderzoek en concrete vragen over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld een assistentschap). Het kan je aanmelding helpen als de vakgroep al bekend is met jouw CV.

Houd er ook rekening mee dat professoren niet altijd even snel reageren. Je kunt de reactie rustig afwachten.

Dit geldt vooral voor de academische masteropleidingen en PhD posities. Bij meer beroepsgerichte masteropleidingen is het niet altijd nodig om vooraf contact te leggen.

Toelatingseisen

Het is lastig om het Amerikaanse beoordelingssysteem voor toelating één op één te vergelijken met Nederland. Amerikaanse universiteiten hanteren een zogenaamd holistisch toelatingsbeleid. Dat betekent dat de toelatingscommissie niet alleen naar cijfers en scores op toelatingstesten kijkt. Ook jouw CV speelt een rol in de boordeling. Een Amerikaanse universiteit vindt het belangrijk dat je je ook op persoonlijk vlak hebt ontwikkeld en dat je maatschappelijke betrokkenheid toont.

Personal statement

Een goed personal statement schrijven is maatwerk. Voor iedere instelling waarbij je je aanmeldt, zul je een andere motivatie moet schrijven, omdat de vereisten per instelling en per vakgebied verschillen. Het personal statement is één van de belangrijkste onderdelen van je aanmelding voor een Amerikaanse graduate opleiding. Hierin motiveer je waarom je een graduate opleiding wilt volgen en in het bijzonder waarom je deze wilt volgen aan die instelling.

Engelse taaltest

Als aankomend student uit een niet-Engelstalig land, dien je in elk geval aan te tonen dat je het Engels voldoende beheerst om in een academische setting te kunnen studeren. De meeste Amerikaanse onderwijsinstellingen willen dat je hiervoor een Engelse taaltest aflegt. Je kunt kiezen uit verschillende taaltesten, waaronder de TOEFL, IELTS of Duolingo die je online of bij een test center in Nederland maakt.

 

Transcripts

Het transcript is een officieel overzicht van alle vakken en de daarvoor behaalde cijfers die je aan instellingen van hoger onderwijs hebt behaald. Aan de hand van dit document beoordelen de instellingen in Amerika of je qua academische achtergrond in aanmerking komt voor de studie waarvoor je je aangemeld hebt. De universiteit kijkt daarbij ook naar je cijfergemiddelde. In de VS is dit je GPA. Klik op lees meer voor meer informatie over de berekening van cijfergemiddelden.

 

Toelatingstesten

Een deel van de Amerikaanse universiteiten vraagt om een score op één van de gestandaardiseerde toelatingstesten, bijvoorbeeld de GRE of de GMAT. Welke test je moet maken, hangt af van de universiteit, de studierichting en het niveau van de te volgen studie. Bovendien stelt elke universiteit weer eigen eisen aan de te behalen minimum testscores. Verdiep je op tijd in de testen.

 

Referenties

Aanbevelingsbrieven vormen net als de motivatie een erg belangrijk onderdeel van de inschrijving. Je moet erop letten dat degenen die ze schrijven echt iets over je te vertellen hebben. In de brieven moet onder andere aandacht geschonken worden aan je analytisch inzicht, je intellectuele capaciteiten, je creativiteit en je vermogen om zelfstandig onderzoek te doen. In het algemeen zullen drie aanbevelingsbrieven gevraagd worden. De brieven kunnen rechtstreeks naar de instellingen gestuurd worden.

Vraag je referenten het document enige tijd voor je te bewaren, zodat ze het desgewenst bij meerdere universiteiten voor je kunnen indienen.

Webinar

Bekijk je liever een webinar? Hieronder is een opname van onze webinar over graduate opleidingen in de VS te vinden.