Aanmelding

Het duurt meestal een jaar om je aanmelding bij een Amerikaanse universiteit succesvol af te ronden. Op bijgaande pagina’s vind je een overzicht van benodigde documenten, tips en voorbeelddocumenten.

Een volledige aanmelding bestaat meestal uit de volgende onderdelen.

 

Aanmeldingsformulier

Ongeveer 700 universiteiten maken gebruik van de Common App. Het voordeel van de Common App is dat je één keer een profiel aanmaakt dat te gebruiken is voor meerdere universiteiten. Andere universiteiten hebben een eigen online aanmeldingssysteem of aanmeldingsformulier. Soms hebben staatsuniversiteiten een aanmeldingssysteem voor meerdere universiteiten uit die staat.

 

Transcripts

Naast je aanmeldingsformulier moet je ook een overzicht van je eindcijferlijst van minimaal de laatste drie afgeronde middelbare school jaren (bijvoorbeeld vwo 3, 4 en 5) en diploma inleveren (als je bij aanmelding de middelbare school al hebt afgerond). Voor veel aanmeldsystemen geldt dat je een gewaarmerkte kopie van die formulieren door een decaan van je school laat uploaden. Je vindt de voorwaarden en een voorbeelddocument onder school documents.

Een transfer student (iemand die al één of meer jaar hoger onderwijs heeft gevolgd en nu verder wil studeren aan een instelling in de VS) moet ook een gewaarmerkt academisch transcript van de instelling waar hij vandaan komt meesturen. Dit is een overzicht van je gevolgde vakken, het aantal ECTS (studiepunten) die deze vakken waard zijn en je behaalde eindcijfers.

 

School profile

Het school profile wordt door je decaan ingeleverd met je transcripts. Het school profile geeft de Amerikaanse universiteit een omschrijving van je school en het Nederlandse schoolsysteem. Je vindt een verdere uitleg en een voorbeelddocument bij school documents.

 

Essay

De meeste universiteiten vragen om één of meerdere essays. Een essay kan een autobiografisch verhaal zijn of over een bepaald onderwerp gaan. Vaak geeft de universiteit een aantal onderwerpen waaruit je mag kiezen. Zie ook onze tips voor het schrijven van een goed essay.

 

Twee of drie referentiebrieven

Sommige universiteiten vragen om aanbevelingsbrieven. Je vindt tips en voorbeelden bij school documents.

 

Resultaten van de toelatingstesten

De scores van toelatingstesten zijn in veel gevallen belangrijk voor je aanmelding. De meeste universiteiten vereisen dat je één of meer van deze examens doet als onderdeel van je aanmelding.  Je laat je scores door de testorganisatie doorsturen aan die universiteiten die je aanmelding pas compleet vinden als ze die scores van je ontvangen hebben.

 

Application fee

Bijna alle instellingen brengen administratiekosten voor je aanmelding (application fee) in rekening. Het bedrag ligt tussen de $25 en $90 per aanmelding en je krijgt het niet terug, ook niet als je wordt afgewezen. Het inschrijfgeld betaal je met een creditcard.

 

Formulieren voor de beursaanvraag

Als de universiteit financiële steun verleent aan internationale studenten, hebben ze meestal een apart formulier dat je naast het aanmeldingsformulier moet invullen. Bekijk welk formulier de school van je wil ontvangen en tot wanneer je de tijd hebt om dit in te dienen. Dit formulier kan een eigen document van de universiteit zijn, een generiek pdf-document of een vragenlijst in een online systeem.

 

Let goed op: je aanmeldingsformulier en het formulier voor financiële steun hebben vaak verschillende sluitingsdata! Deadlines voor aanmelding vallen soms al vroeg (vanaf 1 november in je eindexamenjaar) en zijn zeer strikt in de Verenigde Staten, dus wees absoluut op tijd.

 

Portfolio of schrijfvoorbeelden (optioneel)

Sommige universiteiten zullen vragen naar schrijfvoorbeelden of een portfolio.

Interview (optioneel)

Sommige universiteiten bieden de mogelijkheid om een interview af te leggen. Je vindt tips op de pagina over interviews.