Voorbereiden op je vertrek

Ga je komend studiejaar naar de VS? Je universiteit zal je meer informatie kunnen bieden over de vervolgprocedure en welke documenten je verder nodig hebt. Het verschilt per instelling wat je nodig hebt. De meeste universiteiten hebben voorafgaand aan het studiejaar verplichte oriëntatiedagen voor nieuwe studenten. Vaak is er een aparte oriëntatie voor internationale studenten waarbij je wegwijs wordt gemaakt op de campus en in de Amerikaanse cultuur.

Onderstaand vind je de belangrijkste aandachtspunten voor vertrek. Heb je specifieke vragen dan kun je contact met ons opnemen.

 

Visum

Je hebt altijd een visum nodig om in Amerika te mogen studeren. Je universiteit verstrekt je de benodigde aanvraagformulieren, het zogeheten certificate of eligibility. Krijg je een J-1 visum, dan verstrekt de universiteit je een DS-2019 formulier. Krijg je een F-1 visum, dan ontvang je een I-20 formulier. Met dit formulier kun je het aanvraagproces starten. Volg hierbij de instructies die de universiteit je verstrekt.

Woon je in Nederland, dan verwerkt het Amerikaanse Consulaat Generaal in Amsterdam je visumaanvraag. Volg de instructies voor de aanvraag van een non-immigrant visum op de website van het consulaat. Je wordt doorverwezen naar de specifieke aanvraagformulieren. Volg de bijgaande instructies nauwgezet.

Je dient voor de afspraak de aanvraagkosten van het visum en de SEVIS fee betaald te hebben. Neem een betalingsbewijs mee en vergeet niet om een pasfoto op Amerikaans formaat te laten maken en mee te nemen. Het is handig om voor je afspraak een overzicht te maken van de benodigde documenten. Denk aan je originele toelatingsbrief van de universiteit, een recent bankafschrift waarmee je aantoont de kosten te kunnen betalen, en andere relevante informatie.

Houd in de zomermaanden rekening met een langere wachttijd voor de aanvraag en verwerking van je visum. Je kunt de actuele wachttijden online raadplegen. Houd er rekening mee dat je paspoort enkele dagen op het consulaat blijft. Plan de afspraak dus niet te dicht op je vertrek.

Bezoek voor je afspraak de website van het consulaat voor de meest actuele informatie. Het consulaat hanteert strikte toegangsregels.

 

Verzekeringen

Zorgverzekering

Iemand die tijdelijk in het buitenland gaat studeren, en dus niet gaat emigreren, blijft in principe onderdeel van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat betekent dat de basiszorgverzekeringsplicht blijft bestaan, ook als de student is uitgeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Deze plicht vervalt alleen als je gaat werken. Twijfel je wat in jouw situatie van toepassing is? De Nuffic biedt een handig overzicht. Daarnaast kun je voor algemene vragen over de zorgverzekering en een studie in het buitenland terecht bij het Zorginstituut Nederland.

Medische zorg is in de VS ontzettend duur. Het is dus van belang om goed verzekerd te zijn voor zorgkosten in het buitenland. Een vergoeding vindt vaak plaats naar Nederlandse maatstaven, en daarom kan een aanvullende verzekering nodig zijn. Informeer bij de zorgverzekeraar naar de dekking van de kosten en benodigde aanvullende verzekeringen ter dekking van zorgkosten in de VS.

 

Zorgtoeslag

Zolang je een basisverzekering hebt in Nederland, heb je het recht aanspraak te maken op zorgtoeslag.

 

Verzekering van de Amerikaanse universiteit

In sommige gevallen stelt de Amerikaanse universiteit ook de eigen verzekering verplicht. Is dit niet het geval dan kun je vaak een health insurance waiver aanvragen, mits je kunt aantonen dat je in Nederland voldoende verzekerd bent. Let op, een Amerikaanse zorgverzekering biedt meestal geen volledige dekkingen voor kosten als repatriëring e.d. Maak je gebruik van verzekeringen van de universiteit dan kan het nodig zijn een aanvullende verzekering af te sluiten.

 

Overige verzekeringen

Naast de zorgverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen op de basiszorgverzekering, is het aan te raden verzekerd te zijn voor de volgende zaken

  • Aansprakelijkheid (WA verzekering).
  • Repatriëring en ongevallen
  • Rechtsbijstand

 

Nederlandse Zorgverzekering en bijbaantje

Mocht je als student op de campus gaan werken, dan geldt voor de VS de eerste werkdag regel: al bij één dag betaalde werkzaamheden val je niet meer onder de Nederlandse basisverzekering. Alle rechten en plichten binnen de Wet langdurige zorg komen te vervallen, waaronder je recht op je basiszorgverzekering, daarop gebaseerde aanvullende verzekeringen en zorgtoeslag. Je dient de verzekering(en) en zorgtoeslag zelf stop te zetten. Meer informatie biedt de SVB. Vraag hen of je onder de Wet langdurige zorg blijft vallen.

Let op, bij terugkeer naar Nederland bestaat alleen het wettelijk recht geaccepteerd te worden voor de basisverzekering. Het hangt van het beleid van de verzekeraar af welke voorwaarden worden gehanteerd voor acceptatie voor aanvullende verzekeringen.

 

Uitschrijven uit Basisregistratie Personen (BRP)

Iedereen die binnen een periode van 12 maanden voor langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft is wettelijk verplicht zich uit te schrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Uitschrijven kan vanaf 5 dagen voor vertrek bij de Dienst Burgerzaken van de Gemeente. De gemeente verstrekt een bewijs van uitschrijving. De Rijksoverheid biedt meer informatie.

Tip:

Om te voorkomen dat je Nederlandse zorgverzekeraar je na uitschrijving bij het BRP automatisch uitschrijft moet je het studieverblijf altijd bij je verzekeraar melden.

Let er ook op dat je uitschrijven bij het BRP gevolgen kan hebben voor de opbouw van je AOW. De instantie in Nederland die de AOW-uitkering regelt is de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het advies van de SVB is, om vóór je vertrek in het kader van een studie naar de VS, hiervan melding te maken bij de SVB. Deze maakt een aantekening van je verblijf in Amerika en het doel (studie) in je dossier. Meld aan de SVB ook dat je terug bent in Nederland na afloop van je verblijf in de VS. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan zou je geen korting op je AOW uitkering opgelegd horen te krijgen. Het is raadzaam schriftelijke documentatie te bewaren, zoals een print van de verzonden en ontvangen e-mails.

DigiD

Veel overheidszaken worden met een DigiD account geregeld. De aanvraag van een DigiD account in het buitenland is ingewikkeld. Zorg ervoor dat je voor vertrek uit Nederland een account aangemaakt hebt.