Stage

Hoewel stagelopen meestal geen vast onderdeel is van het Amerikaanse onderwijsprogramma, doen de meeste Amerikaanse studenten wel praktijkervaring op, tijdens de zomermaanden of nadat ze hun opleiding hebben afgerond. Het doel van zo’n stage is meestal de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De stage wordt niet gezien als een integraal onderdeel van de opleiding. Het begrip stage zoals dat in Nederland bekend is, bestaat in de Verenigde Staten dan ook eigenlijk niet. Het initiatief tot het vinden van een stage ligt geheel bij de student. Dit geldt in nog grotere mate voor buitenlandse studenten.

Stage lopen bij een bedrijf

Een stageplaats vinden in de VS is moeilijk, dus begin ruim vóór de geplande vertrekdatum met het zoeken naar een geschikt bedrijf. Er komt meer bij kijken dan alleen een bedrijf of organisatie bellen of schrijven. Vraag je Nederlandse stage coördinator naar adressen in de VS. Als je geen stage coördinator hebt, dan kan het international office van je instelling je wellicht helpen. Ook kun je contact zoeken met beroepsorganisaties van jouw studierichting in Nederland en de VS. Ben je specifiek geïnteresseerd in een onderzoeksstage? Dan is het ook zinvol om je docenten te vragen of zij contacten hebben in de VS.

Als je eenmaal een lijst met adressen hebt van mogelijke stageplaatsen, zoek er dan tenminste veertig uit en schrijf deze aan op de volgende manier – alles uiteraard in het Engels:

 

  • brief met verzoek om stageplaats
  • curriculum vitae (kort, niet meer dan één A4-tje)
  • aanbevelingsbrieven van bedrijven of instellingen waar je hebt gewerkt of van docenten

 

Stuur geen pasfoto’s, diploma’s, prijzen of certificaten op.

 

Brief

Een goede brief is van groot belang, want aan de hand van je brief wordt beslist of men ook je curriculum vitae nog leest. Stel jezelf voor, leg uit waarom je stage in de VS wilt lopen en waarom bij dat bedrijf, vertel welke bijkomende interesses je hebt en over de vaardigheden die het meest overeenkomen met het werk dat je gaat doen. Het is niet de bedoeling dat je je CV herschrijft, dus maak geen lange lijst met feiten. Leg wel uit wat de eisen van je instelling zijn voor een stage en je gewenste data en duur van de stage. Vermeld ook of je een stage- of onkostenvergoeding verwacht van het bedrijf, waarmee je jezelf kunt onderhouden tijdens je verblijf in de VS. Als het financieel mogelijk is laat ze dan ook weten of je eventueel ook onbetaald kunt werken.

 

CV

Een Amerikaans CV heeft een andere standaard opmaak dan een Nederlands CV. Ook worden er soms andere gegevens vermeld. Zoek goed uit aan welke voorwaarden een Amerikaans CV moet voldoen.

Tip:
  • Het kan handig zijn een uitleg van het Nederlandse onderwijssysteem bij je aanvraag mee te sturen. De Nuffic biedt goede Engelstalige beschrijvingen van het Nederlandse onderwijssysteem.
Visa

De meeste stagiaires zullen met een J-1 visum naar de VS gaan. Je krijgt dan te maken met een zogenaamde designated visa sponsor. Dit is een Amerikaanse organisatie die toestemming heeft van de US Department of State om studenten met een J-1 visum te ontvangen en daarvoor de juiste documenten af te geven. Organisaties als overheidsinstellingen, scholen, ziekenhuizen en particuliere organisaties voor uitwisseling in het onderwijs vallen hieronder. Elke sponsor moet zich houden aan een bepaalde programmabeschrijving waarin staat wat de deelnemers mogen doen tijdens hun stage. Op het moment is het aantal sponsors met J-I visabevoegdheid, dat stageplaatsen toestaat, zeer beperkt. De sponsoring zal in dat geval moeten worden gedaan door een sponsorbedrijf. Voorbeelden zijn

 

 

Vraag aan je stagebedrijf of men van de procedures op de hoogte is en geef het voldoende tijd om alles te kunnen regelen.

Tip:

Doordat de wet op dit gebied drastisch is gewijzigd, kunnen bedrijven nu flinke boetes krijgen voor het illegaal aannemen van buitenlandse werknemers of stagiaires. Daardoor zijn ook de procedures voor visumaanvragen ingewikkelder geworden. Als een Amerikaans bedrijf je een stageplaats aanbiedt, zorg dan dat zowel jij als het bedrijf op de hoogte zijn van de regels voor visa vóór je vertrekt.