School documents

Een deel van de documenten worden rechtstreeks door je school naar de universiteit gestuurd. Het samenstellen van deze informatie kost tijd, dus het is belangrijk om je decaan en docenten op tijd en ruim voor de deadlines van de Amerikaanse universiteiten bij je studieplannen te betrekken. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je school tijdig op de hoogte is van de deadlines en de benodigde documenten.

Meestal gaat het om de volgende documenten

  • Transcripts
  • School profile
  • Referentiebrieven

 

Transcripts

De meeste universiteiten vragen om een overzicht van je eindcijfers van minimaal de laatste drie afgeronde middelbare school jaren (bijvoorbeeld vwo 3, 4 en 5). Vraag je school om originele exemplaren die op iedere pagina zijn voorzien van een stempel en handtekening. De school mag de namen van de vakken in het Engels vermelden. De transcripts vermelden altijd de Nederlandse cijfers. Het is dus niet de bedoeling dat je het cijfergemiddelde zelf omrekent naar het Amerikaanse lettersysteem.

Voor veel aanmeldsystemen geldt dat je de cijferlijsten samen met het school profile door een medewerker van je school laat uploaden. Nodig je mentor of decaan uit om het transcript en de originele rapporten voor je te uploaden in het centrale aanmeldsysteem van de universiteit (Common Application of ander aanmeldsysteem).

Als je een deel van je schooltijd aan een andere middelbare school hebt gezeten vraag deze school dan ook om een transcript. Een transfer student (iemand die al één of meer jaar hoger onderwijs heeft gevolgd en nu verder wil studeren aan een instelling in de VS) moet ook een gewaarmerkt academisch transcript van de instelling waar hij vandaan komt meesturen. Dit is een overzicht van je gevolgde vakken, het aantal ECTS (studiepunten) die de vakken waard zijn en je behaalde eindcijfers.

Voorbeeldtranscript

 

School profile

Amerikaanse universiteiten vragen ook om achtergrondinformatie over je school. Anders dan in Nederland kijken Amerikaanse universiteiten jouw activiteiten in de context van je omgeving en school. Dit betekent dat ze niet alleen kijken naar de dingen die je hebt gedaan, maar ook naar hoe jouw prestaties verschillen ten opzichte van je klasgenoten. Amerikaanse high schools maken bijvoorbeeld van rankings om aan te geven hoe jouw cijfers zich verhouden tot die van je jaargenoten. In Nederland doen scholen dat meestal niet. Een Amerikaanse universiteit wil dat soort informatie graag zien. Ook vinden Amerikaanse universiteiten het prettig om een idee te krijgen van de kansen die je omgeving wel of juist niet bood. Zat je op een school waar weinig tijd of ruimte was voor buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld omdat veel leerlingen reistijd hadden? Dan wil men dat graag weten.  Je school profile kan hier meer informatie over bieden.

Jouw school kan dit voorbeelddocument downloaden en aanpassen. Het is belangrijk om het document altijd aan te vullen met de informatie die voor jouw school geldt.

Ook de Nuffic biedt goede Engelstalige informatie over het Nederlandse onderwijs, met onder andere een uitgebreide beschrijving van het Nederlandse onderwijssysteem en een toelichting op het Nederlandse cijfersysteem.

 

Referentiebrieven

Zorg voor brieven van twee of drie verschillende mensen, waarvan minimaal twee leraren die je goed kennen. Soms vraagt een universiteit om minimaal één aanbeveling van een school counselor, zoals een decaan of mentor. Een derde brief kan geschreven worden door een sporttrainer of werkgever. Brieven van familieleden, vrienden of kennissen worden niet geaccepteerd.

Je moet je docenten uitnodigen om de brief rechtstreeks in het centrale aanmeldsysteem van de universiteit te uploaden (Common Application of ander aanmeldsysteem). Je verstuurt die uitnodiging vanuit jouw eigen aanmeldformulier. Gebruik je de common app, dan moeten je referenten ook bij de teacher evaluation aangeven hoe ze je ranken ten opzichte van je klasgenoten. Op de website van de Common App is ook een uitgebreide handleiding beschikbaar.

Let op dat de brief altijd in het Engels geschreven dient te zijn. Vraag je referenten daarnaast om de originele exemplaren van de brief te leveren, op briefpapier van de school, voorzien van een handtekening.

Inhoudelijk is het belangrijk dat de brief een compleet beeld schetst van jouw academische vaardigheden, persoonlijkheid en talenten. Bespreek deze punten met je referenten en vertel ze wat voor onderwerpen je graag terugziet in de referentiebrief. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om je referenten op de hoogte te brengen van de toelatingseisen, deadlines en andere eisen die de universiteit stelt aan de brieven.

 

Hier volgen enkele tips voor het schrijven van een goede referentiebrief:

 

  • De brieven moeten je academische vaardigheden beschrijven, en aan de hand van voorbeelden uit de praktijk illustreren, bijvoorbeeld met een anekdote over jou.
  • Een vergelijking met je medeleerlingen is ook nuttig: waardoor viel jij nu juist op? Stel, je hebt een extra vak gevolgd, of je hebt een bijzonder talent in de kunsten o.i.d., dan is het nuttig als je referent dit benoemt.
  • De universiteit wil horen over jouw talenten en behaalde successen – zowel op school als buiten school.
  • Amerikaanse universiteiten willen ook graag meer weten over jouw persoonlijkheid. Hoe gedraag jij je in de klas? Hoe stel je je op richting de leraren? Hoe betrokken ben je bij de school en waaruit blijkt dit? En wat voor bijdrage zou jij kunnen leveren aan een Amerikaanse campus?
  • Waar ligt je academische belangstelling?
  • Wat zijn jouw carrièredoelen? En wat zijn de verwachtingen die je docent heeft van je ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst?
  • Waarom denkt je docent dat in Amerika studeren goed bij je past?