Beurzen van de universiteit

Als je een bachelorstudie gaat doen, is de universiteit zelf je beste bron voor een studiebeurs. Er zijn weinig beurzen van externe organisaties beschikbaar voor een studie op undergraduate niveau. De beursmogelijkheden verschillen sterk per universiteit. Als je een beurs nodig hebt om je studie te financieren, is het belangrijk om voor je aanmelding te bekijken wat de beursmogelijkheden voor internationale studenten zijn. Heeft een universiteit geen beurzen voor internationale studenten en kun je de kosten zelf niet betalen? Dan heeft het weinig zin om je bij die universiteit aan te melden.

Er zijn meer dan 600 universiteiten die internationale studenten een studiebeurs van $20.000 of meer bieden. Sommige Amerikaanse universiteiten bieden zelfs een full ride beurs aan, waarbij alle kosten door de universiteit worden kwijtgescholden. Soms kom je automatisch in aanmerking voor een beurs. Dit is met name het geval bij merit-based beurzen. In andere gevallen moet je een aanvraag indienen. Websites van Amerikaanse universiteiten geven meestal heldere informatie over alle benodigde formulieren en de deadlines voor de aanvraag van de beurzen.

Over het algemeen bieden universiteiten verschillende soorten beurzen aan voor internationale studenten:

 

Need-based beurzen

Bij een need-based beurs kijkt de universiteit naar het inkomen en de uitgaven van het gezin. Universiteiten maken voor de beoordeling van beurstoekenning gebruik van de Estimated Family Contribution (EFC) die berekend wordt aan de hand van de door jou verstrekte financiële informatie. Vervolgens wordt bepaald welk bedrag je zelf kunt betalen en wat er aangevuld moet worden door de universiteit. Als je de volledige kosten kunt betalen, kom je dus niet in aanmerking voor een need-based beurs.

Er zijn enkele Amerikaanse universiteiten die volledige need-based beurzen bieden. Slechts enkele universiteiten zijn need-blind, waarbij er bij het maken van een toelatingsbeslissing niet wordt gekeken naar de financiële omstandigheden van het gezin. Toelating bij deze universiteiten is zeer competitief. In de meeste gevallen moet je van tevoren aan kunnen tonen dat je de kosten van de studie kunt betalen.

 

Merit-based beurzen

Merit-based beurzen worden toegekend op basis van verdiensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je cijfers, resultaten op de toelatingstesten, of een speciaal talent in de kunsten. Ook kunnen bijzondere activiteiten, zoals het doen van veel vrijwilligerswerk, je een extra studiebeurs opleveren. Op de website van de universiteit kun je zien aan welke voorwaarden je moet voldoen.

 

Diversiteitsbeurzen

De meeste Amerikaanse universiteiten vinden het belangrijk om een diverse studentenpopulatie aan te trekken. Sommige universiteiten bieden daarom ook beurzen aan studenten met een bepaalde achtergrond om zo de diversiteit op de campus te vergroten. De criteria voor dit soort beurzen zijn bijvoorbeeld: geslacht, land van herkomst, etniciteit, religieuze voorkeur, fysieke beperkingen of leerstoornissen, en het hebben van een bepaald talent.

 

Zoektips

Om een beter beeld te krijgen van de kosten van universiteiten en welke universiteiten beurzen bieden aan internationale studenten, kun je de volgende zoekmachines gebruiken. Heb je een eenmaal een eerste selectie gemaakt, dan kun je op de websites van universiteiten gerichter zoeken naar beursmogelijkheden.

 

Deze zoekmachine heeft veel filters waarmee je gericht een lijst van universiteiten kunt samenstellen. Naast filters als type universiteit, vakgebieden, testscores, locatie, sporten en activiteiten kun je ook op kosten en beursmogelijkheden zoeken. Zo kun je snel zien welke universiteiten beursmogelijkheden hebben voor internationale studenten.

 

 

Vraag de Fulbright Commission

De Fulbright Commission verzamelt samen met collega EducationUSA centers wereldwijd informatie over aan internationale studenten toegekende beurzen en kan je hierom in de meeste gevallen goed adviseren over de beurzen die in het recente verleden door specifieke Amerikaanse universiteiten zijn toegekend. Heb je een vraag over een specifieke universiteit? Stel hem aan de Educational Adviser.

 

Beursaanvraag indienen

Als je een beurs van een Amerikaanse universiteit wilt aanvragen, doe je dit meestal tegelijkertijd met het indienen van je overige aanmeldingsdocumenten.

Need-based beurzen kun je in de meeste gevallen aanvragen met het CSS/Financial Aid Profile. Houd er rekening mee dat het invullen tijd kost en dat je in veel gevallen belastingformulieren of andere inkomensgegevens dient in te leveren. Kijk per universiteit welke formulieren zij willen hebben en wat de gestelde deadlines zijn.

Merit-based beurzen worden in sommige gevallen automatisch toegekend (op basis van cijfers en testscores op de SAT of ACT). Het kan voorkomen dat je voor de aanvraag extra documenten moet inleveren of een extra essay moet schrijven. Houd er rekening mee dat de deadlines voor beurzen soms al voor de uiterste aanmeldingsdeadline liggen.

Tips:
  • Veel beurzen worden toegekend op basis van het beschikbare budget van de universiteit. Meld je dus zo vroeg mogelijk aan om voor een beurs in aanmerking te komen. Bij latere deadlines kan het voorkomen dat de meeste beurzen al uitgereikt zijn en er minder of geen financiering voor jou beschikbaar is.
  • Universiteiten die buiten de populaire vakantiegebieden liggen, bieden vaak hogere beurzen aan dan universiteiten in populaire regio’s als California of New York.