Onderzoek

In de Verenigde Staten wordt onderzoek gedaan door hoogleraren, wetenschappelijk medewerkers, gepromoveerden (post-docs) en graduate studenten. Als je tijdens in de bachelor’s fase naar de VS wilt om onderzoek te doen, moet je je realiseren dat je binnen het Amerikaanse onderwijssysteem gezien wordt als een undergraduate student. Het is in de Verenigde Staten niet gebruikelijk dat undergraduate studenten onderzoek doen. Er zullen dan ook geen reguliere onderzoeksprogramma’s zijn waar je je als buitenlandse student zomaar bij aan kan sluiten. Of het lukt om een onderzoeksplaats te vinden zal afhangen van eigen initiatief en doorzettingsvermogen. Het kan helpen als de instelling waar je in Nederland studeert een samenwerkings-overeenkomst heeft met de instelling in de Verenigde Staten waar je onderzoek wilt doen. Het zal ook helpen als de universitair docent of hoogleraar bij wie je in Nederland afstudeert goede contacten heeft met collega’s in de VS.  Of je welkom bent in Amerika, hangt af van het onderzoeksvoorstel, de tijdsduur van het onderzoek en de eventuele begeleiding die er gegeven moet worden. De werkdruk voor medewerkers van de faculteiten is in het algemeen groot en er is weinig extra tijd beschikbaar voor begeleiding van niet-reguliere studenten.

 

Onderstaand enkele aanwijzingen voor het vinden van een onderzoeksplaats:

  • Zoek uit welke instellingen zich specialiseren in het onderzoeksgebied. Een goed startpunt hiervoor is wetenschappelijke literatuur.
  • Raadpleeg Amerikaanse vakbladen. Vaak staan daarin advertenties waarin onderzoeksplaatsen worden aangeboden. Een goede bron van informatie is het Amerikaanse weekblad The Chronicle of Higher Education.
  • Leg contacten met vakgenoten (bijvoorbeeld tijdens congressen) en informeer naar onderzoeksmogelijkheden.
  • Neem contact op met beroepsorganisaties.

 

Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor de financiering van je verblijf in de VS. Er zijn geen fondsen of instellingen die geld beschikbaar stellen voor studenten in deze fase van hun studie.