Toelatingseisen universiteiten

Het is lastig om het Amerikaanse beoordelingssysteem één op één te vergelijken met Nederland. Amerikaanse universiteiten hanteren een zogenaamd holistisch toelatingsbeleid. Dat betekent dat de toelatingscommissie het gehele plaatje bekijkt. Ze bekijken niet alleen je cijfers en scores op toelatingstesten, maar ook jouw interesses en bezigheden spelen een rol bij de toelating. Een Amerikaanse universiteit vindt het belangrijk dat je je ook op persoonlijk vlak hebt ontwikkeld en dat je maatschappelijke betrokkenheid toont, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk, extracurriculaire activiteiten, en het ontwikkelen van je talenten.

Iedere universiteit heeft zo zijn eigen toelatingseisen, deadlines en formulieren. Omdat toelating meestal selectief is, is het verstandig om je niet bij één maar bij meerdere scholen aan te melden. Op de websites van de universiteiten vind je een overzicht van de toelatingseisen en alle benodigde documenten. Kijk bij admissions of prospective students en volg de informatie voor internationale studenten.

Over het algemeen worden aanmeldingen van studenten beoordeeld op basis van verschillende criteria.

 

Vooropleiding

Studenten uit andere landen die zich aanmelden voor een undergraduate opleiding, moeten een diploma hebben dat gelijk staat aan een Amerikaans high school diploma. Voor studenten uit Nederland is de toelatingseis minimaal een havo-, vwo- of mbo-diploma. Een Internationaal Baccalaureaat diploma (IB) volstaat ook.

 

Academische vaardigheden

De meer selectieve universiteiten zullen ook een inschatting willen maken van je academische vaardigheden. Een methode die hiervoor gebruikt wordt is het bekijken van je cijfers en scores op de toelatingstesten (SAT/ACT). Het is van belang om je goed voor te bereiden op deze testen en ze eventueel meerdere malen af te leggen. Op de website van de universiteit staat vaak wat de gemiddelde cijfers (GPA’s) en SAT/ACT scores van toegelaten eerstejaars studenten zijn. Hoe sterker jouw academisch profiel is ten opzichte van dit profiel, hoe beter je kansen op toelating en academische beurzen.

 

Extracurriculaire activiteiten

Amerikaanse universiteiten vinden het belangrijk dat hun studenten maatschappelijk betrokken zijn. Soms heeft een universiteit een korte omschrijving van het type student dat ze zoeken en de waarden die zij als instelling willen uitdragen. De toelatingscommissie wil in je aanmelding graag zien dat jij ook in dit opzicht bij de universiteit past. Met deze informatie kun je bepalen of jouw achtergrond, activiteiten en carrièredoelen in dit profiel passen en kun je ervoor zorgen dat je aanmelding dit ook benadrukt.  Voorbeelden van activiteiten die je kunt noemen zijn:

  • Bijbaantjes
  • Vrijwilligerswerk
  • Zorgen voor familieleden
  • Sporten
  • Schoolclubs
  • Interesse in de kunsten
  • Hobby’s