Stap 1: Bekijk de verschillende soorten opleidingen

Zet eerst op een rijtje wat je precies uit je tijd in Amerika wilt halen. Aan de hand daarvan bepaal je welke opleiding het beste bij je past. Niet alle onderwijsinstellingen bieden dezelfde soort opleidingen en studie-ervaringen. Er zijn heel veel verschillende instellingen en diplomamogelijkheden.

Tweejarige instellingen

Tweejarige instellingen, ook wel community colleges, bieden de mogelijkheid om een associate’s degree te halen. Dit is een tweejarige opleiding die in het algemeen overeenkomt met de eerste twee jaar van een vierjarige Amerikaanse bachelorstudie en vergelijkbaar is met een associate’s degree in Nederland. Je kunt na afloop van je opleiding eventueel doorstromen in het derde jaar van een bachelorstudie.

Een opleiding aan een community college biedt een aantal voordelen. Aan een community college wordt veel aandacht gegeven aan begeleiding, opvang en studiesucces. Dat kan onder meer omdat de docenten die aan community colleges verbonden zijn, geen wetenschappelijk onderzoek doen – met de daarbij behorende druk om te publiceren en fondsen te werven. Zij kunnen zich volledig concentreren op lesgeven. Daarnaast zijn de kosten van een studie aan een community college vaak lager dan de kosten aan een vierjarige opleiding.

Na het behalen van een associate’s degree heb je de mogelijkheid om door te stromen in het derde jaar van een reguliere bacheloropleiding. Niet alle vierjarige instellingen accepteren studenten met een associate’s degree automatisch. Als je overweegt om door te stromen, is het dus belangrijk dat je van tevoren goed uitzoekt wat de vervolgmogelijkheden zijn. Met een AA of een AS graad is het vaak mogelijk om door te stromen naar het derde jaar van een vierjarige bacheloropleiding, terwijl een AAS opleiding een beroepsopleiding is.

Veel Amerikaanse universiteiten hebben ook transfer agreements met vierjarige colleges en universiteiten. Vaak zijn dit instellingen in dezelfde staat of regio, waarbij je na het behalen van goede studieresultaten automatisch kunt doorstormen in het derde studiejaar van een bacheloropleiding. Vaak kun je op de website van het community college meer informatie vinden over transfer agreements.

De toelatingseisen bij een community college zijn over het algemeen minder streng dan bij vierjarige colleges. Veel community colleges werken met open admission, wat betekent dat iedereen die aan de toelatingseisen voldoet ook wordt toegelaten. De eisen die aan niet-Amerikaanse studenten worden gesteld, liggen vaak wel wat hoger dan die voor Amerikanen.

Er zijn drie soorten diploma’s:

  • Associate of Arts degree (AA)
  • Associate of Science degree (AS)
  • Associate of Applied Science degree (AAS)

De Associate of Arts-opleiding (AA) is een brede, algemeen vormende opleiding. Per semester stel je een pakket samen van maximaal vijf vakken. Je kunt hierbij denken aan vakken als Engelse schrijfvaardigheid, een vreemde taal, geschiedenis, sociologie, toneel, muziek, etc. Je kunt je ook in een bepaalde richting specialiseren. Je kiest dan een hoofdvak om in af te studeren: een major.

De Associate of Science opleiding (AS) lijkt qua opbouw erg op de Associate of Arts opleiding, alleen kies je nu meer vakken zoals scheikunde, wiskunde en natuurkunde.

De Associate of Applied Science-opleiding  (AAS) is een beroepsopleiding. De vakken die je binnen deze opleiding kiest, gelden als voorbereiding op het uitoefenen van een beroep. Je kunt hierbij denken aan opleidingen tot automonteur, muziekinstrumentenmaker, tandartsassistent, en dergelijke.

Een associate’s degree in de VS staat meestal gelijk aan het associate’s degree dat je in Nederland kunt behalen. Je buitenlandse diploma wordt in Nederland geaccrediteerd. Meer informatie biedt de Rijksoverheid.

Omdat community colleges vaker op het onderwijs voor lokale studenten gericht zijn, heeft niet ieder community college even veel ervaring met de opvang en begeleiding van internationale studenten. Let goed op of het college bijvoorbeeld een campus heeft. De meeste studenten aan openbare community colleges wonen thuis en de colleges hebben dan ook vaak geen campus met huisvesting. Een groot aantal particuliere community colleges heeft wel een campus. Vooral voor niet-Amerikaanse studenten kan dit een belangrijke overweging zijn om voor een bepaald college te kiezen.

The American Association of Community Colleges (AACC) is de overkoepelende organisatie van alle 1.108 community colleges waar je meer informatie kunt vinden over aanmeldingsprocedures, kosten, en statistieken van ieder community college. Let er bij de aanmelding op dat het community college aanmeldingen van internationale studenten accepteert.

Vierjarige instellingen

Een volledige bacheloropleiding aan een college, university, of institute duurt, anders dan in Nederland, altijd vier jaar. Amerikanen kennen dan ook geen onderscheid tussen HBO en WO zoals wij dat in Nederland kennen. Met een Amerikaans bachelordiploma kun je doorstromen naar een masterprogramma in de VS of in Nederland.

Twee studenten die dezelfde opleiding doen aan dezelfde universiteit, volgen niet per se hetzelfde programma. Er is veel ruimte om je studie zelf vorm te geven. De eerste twee jaar van de undergraduate opleiding zijn algemeen vormend. Tijdens de eerste twee jaar heb je de gelegenheid om allerlei vakken uit te proberen, voordat je een definitieve richting kiest. Als je wel al weet welke kant je op wilt, kun je meer gericht vakken volgen. De laatste twee jaar van het undergraduate programma worden aan je afstudeerrichting – je major – gewijd.

Tijdens je opleiding volg je algemene core courses (kernvakken), vakken voor je major (je hoofdvak) en electives (keuzevakken). Elke soort vormt een derde van je hele opleiding. Aan het begin van het academisch jaar bespreek je met je studieadviseur welke vakken je dat jaar gaat volgen. Zo kun je naast je major ook een minor of zelfs een tweede hoofdvak (double major) volgen.

Wil je rechten of geneeskunde gaan studeren? Deze studies kun je in de VS alleen op masterniveau doen. Je hebt dus eerst een bachelordiploma nodig voordat je toelating kunt doen tot Law School of Medical School. De toelatingsmogelijkheden bij deze studies zijn voor buitenlandse studenten zeer beperkt en er zijn weinig mogelijkheden om na je opleiding op dit vakgebied in de VS te blijven werken. Ook wordt je Amerikaanse diploma niet altijd automatisch erkend in Nederland. Overweeg je toch om voor een van deze studies te kiezen, denk dan goed na of je dit wel in de VS wilt doen. Je kunt overigens wel een voorbereidende studie volgen op bachelorniveau waarbij je vakken volgt in pre-med of pre-law. Deze studies zijn niet gespecialiseerd zoals dat in Nederland het geval is.

De toelatingseisen verschillen per college of universiteit. Iedere instelling stelt eigen criteria aan cijfers, testscores en je profiel. Daarnaast kan ook de nadruk op de criteria per instellingen verschillen. Zo hecht de ene universiteit meer waarde aan je cijfergemiddelde en testscores, terwijl de andere universiteit meer let op je interesses en toekomstdoelen.

Verder kunnen toelatingseisen per type opleiding verschillen. Wil je bijvoorbeeld aan een college of engineering studeren? Dan kan het zijn dat je te maken krijgt met andere toelatingsvoorwaarden dan studenten die zich voor een liberal arts programma aan diezelfde unversiteit aanmelden.

De bekendste twee undergraduate opleidingen zijn de Bachelor of Arts (BA) en de Bachelor of Science (BS of BSc).

Voor de BA zijn vaak een vreemde taal en algemeen vormende vakken vereist, terwijl de BS. meestal meer de nadruk legt op natuurwetenschappen. Andere bachelorgraden zijn bijvoorbeeld de BBA (Bachelor of Business Administration), BFA (Bachelor of Fine Arts), BMus (Bachelor of Music) en BArch (Bachelor of Architecture).

Je Amerikaanse bachelordiploma wordt in Nederland geaccrediteerd. Meer informatie hierover is te verkrijgen via de Rijksoverheid. Wil je na je bachelor in Nederland verder studeren? Houd er dan rekening mee dat een Amerikaans bachelordiploma niet altijd automatisch toelating geeft tot een Nederlandse master. Afhankelijk van het vakgebied moet je soms eerst een schakeljaar volgen.

Wist je dat…

…instellingen voor hoger onderwijs in de VS college of university heten. In tegenstelling tot wat veel mensen buiten de Verenigde Staten denken, zijn colleges kwalitatief niet minder dan universities. De term college betekent alleen dat de instelling de nadruk legt op undergraduate studies (bacheloropleidingen), terwijl universities ook graduate studies (masteropleidingen) aanbieden en een breder aanbod van beroepsgerichte opleidingen hebben. Een college is meestal kleiner of maakt deel uit van een university.

…je tijdens het eerste jaar van je undergraduate opleiding een freshman genoemd wordt? In het tweede jaar sta je bekend als sophomore, in het derde en vierde jaar achtereenvolgens als junior en senior.

Specialist institutions

Sommige onderwijsinstellingen zijn gespecialiseerd in specifieke vakgebieden. Denk daarbij aan technische universiteiten, maar ook opleidingen in de kunsten zoals colleges of music, design schools of filmopleidingen. Deze opleidingen hebben vaak specifieke toelatingseisen. Zo moet je bijvoorbeeld een portfolio opstellen of bepaalde ervaring aan kunnen tonen.

Women’s colleges

Een women’s college is een liberal arts college dat, zoals de naam zegt, alleen toegankelijk is voor vrouwen. De traditie van women’s colleges is ontstaan in de vroege negentiende eeuw. In die tijd waren hoger onderwijsinstellingen exclusief toegankelijk voor mannen en boden women’s colleges een alternatief voor vrouwen. Er zijn vandaag de dag in de VS nog enkele women’s colleges. Vaak hebben deze colleges overeenkomsten met zogeheten co-ed universities, waar mannen en vrouwen studeren en kun je vakken volgen aan beide instellingen.