Stap 1: Bekijk de verschillende soorten opleidingen

Zet eerst op een rijtje wat je precies uit je tijd in Amerika wilt halen. Aan de hand daarvan bepaal je welke opleiding het beste bij je past. Niet alle 4.700 instellingen bieden dezelfde soort opleidingen en studie-ervaringen. Er zijn heel veel verschillende instellingen en diplomamogelijkheden.

Tweejarige instellingen

Tweejarige instellingen, ook wel community colleges, bieden de mogelijkheid om een associate’s degree te halen. Dit is een tweejarige opleiding die in het algemeen overeenkomt met de eerste twee jaar van een vierjarige Amerikaanse bachelorstudie. Na het behalen van een associate’s degree kun je doorstromen naar het derde jaar van een reguliere bacheloropleiding. Niet alle vierjarige instellingen accepteren studenten met een associate’s degree automatisch. Als je overweegt om door te stromen, is het dus belangrijk dat je van tevoren goed uitzoekt wat de vervolgmogelijkheden zijn. Met een AA of een AS graad is het vaak mogelijk om door te stromen naar het derde jaar van een vierjarige bacheloropleiding, terwijl een AAS opleiding een beroepsopleiding is.

Er zijn drie soorten diploma’s:

 • Associate of Arts degree (AA)
 • Associate of Science degree (AS)
 • Associate of Applied Science degree (AAS)

De Associate of Arts-opleiding (AA) is een brede, algemeen vormende opleiding. Per semester stel je een pakket samen van maximaal vijf vakken. Je kunt hierbij denken aan vakken als Engelse schrijfvaardigheid, een vreemde taal, geschiedenis, sociologie, toneel, muziek, etc. Je kunt je ook in een bepaalde richting specialiseren. Je kiest dan een hoofdvak om in af te studeren: een major. De Associate of Science opleiding (AS) lijkt qua opbouw erg op de Associate of Arts opleiding, alleen kies je nu meer vakken zoals scheikunde, wiskunde en natuurkunde.

De Associate of Applied Science-opleiding  (AAS) is een beroepsopleiding. De vakken die je binnen deze opleiding kiest, gelden als voorbereiding op het uitoefenen van een beroep. Je kunt hierbij denken aan opleidingen tot automonteur, muziekinstrumentenmaker, tandartsassistent, en dergelijke.

The American Association of Community Colleges (AACC) is de overkoepelende organisatie van alle 1.108 community colleges waar je meer informatie kunt vinden over aanmeldingsprocedures, kosten, en statistieken van ieder community college.

Tips:
 • De kosten voor een studie aan een community college zijn vaak lager dan de kosten voor een studie aan een university of vierjarig college.
 • De toelatingseisen zijn in het algemeen minder streng dan bij vierjarige colleges. Dit heet ook wel open admission, wat betekent dat iedereen die aan de toelatingseisen voldoet ook wordt toegelaten. De eisen die aan niet-Amerikaanse studenten worden gesteld, liggen vaak wel wat hoger dan die voor Amerikanen.
 • Op community colleges wordt veel aandacht geschonken aan begeleiding, opvang en studiesucces. Dat kan onder meer omdat de docenten die aan community colleges verbonden zijn, geen wetenschappelijk onderzoek doen – met de daarbij behorende druk om te publiceren en  fondsen te werven – maar zich kunnen concentreren op lesgeven.
 • Community colleges hebben meestal geen sluitingsdatum voor de inschrijving – of in ieder geval geen vroege sluitingsdatum. Dit betekent dat je je op elk moment van het jaar kunt aanmelden (rolling admission). Houd er echter rekening mee dat het tijd en inspanning kost om een inschrijving rond te krijgen en dat het belangrijk is om je visumdocumenten op tijd aan te vragen. Trek er daarom minstens zes maanden voor uit om je in te schrijven bij een community college.

Vierjarige instellingen

Een volledige bacheloropleiding aan een college, university, of institute duurt gewoonlijk vier jaar. De bekendste twee undergraduate opleidingen zijn de Bachelor of Arts (BA) en de Bachelor of Science (BS of BSc). Voor de BA zijn vaak een vreemde taal en algemeen vormende vakken vereist, terwijl de B. meestal meer de nadruk legt op natuurwetenschappen. Andere bachelorgraden zijn de BBA (Bachelor of Business Administration), BFA (Bachelor of Fine Arts), BMus (Bachelor of Music) en BArch (Bachelor of Architecture).

Twee studenten die dezelfde opleiding doen aan dezelfde universiteit, volgen niet per se hetzelfde programma. De eerste twee jaar van de undergraduate opleiding zijn algemeen vormend. Tijdens de eerste twee jaar heb je de gelegenheid om allerlei vakken uit te proberen, voordat je een definitieve richting kiest. Als je wel al weet welke kant je op wilt, kun je meer gericht vakken volgen. De laatste twee jaar van het undergraduate programma worden aan je afstudeerrichting – je major – gewijd.

Tijdens je opleiding volg je algemene core courses (kernvakken), vakken voor je major (je hoofdvak) en electives (keuzevakken). Elke soort vormt een derde van je hele opleiding. Aan het begin van het academisch jaar bespreek je met je studieadviseur welke vakken je dat jaar gaat volgen. Er is veel ruimte om je studie zelf vorm te geven. Zo kun je naast je major ook een minor of zelfs een tweede hoofdvak (double major) volgen.

Wist je dat…
 • …instellingen voor hoger onderwijs in de VS college of university heten. In tegenstelling tot wat veel mensen buiten de Verenigde Staten denken, zijn colleges kwalitatief niet minder dan universities. De term college betekent alleen dat de instelling de nadruk legt op undergraduate studies (bacheloropleidingen), terwijl universities ook graduate studies (masteropleidingen) aanbieden en een breder aanbod van beroepsgerichte opleidingen hebben. Een college is meestal kleiner of maakt deel uit van een university.
 • …je tijdens het eerste jaar van je undergraduate opleiding een freshman genoemd wordt? In het tweede jaar sta je bekend als sophomore, in het derde en vierde jaar achtereenvolgens als junior en senior.
 • rechten en geneeskunde in de VS alleen op masterniveau aangeboden worden? Je hebt dus eerst een bachelordiploma nodig om rechten of geneeskunde te kunnen studeren.

Specialist institutions

Sommige onderwijsinstellingen zijn gespecialiseerd in specifieke vakgebieden. Denk daarbij aan technische universiteiten, maar ook opleidingen in de kunsten zoals colleges of music, design schools of filmopleidingen. Deze opleidingen hebben vaak specifieke toelatingseisen.

 

Women’s colleges

Een women’s college is een liberal arts college dat, zoals de naam zegt, alleen toegankelijk is voor vrouwen. De traditie van women’s colleges is ontstaan in de vroege negentiende eeuw. In die tijd waren hoger onderwijsinstellingen exclusief toegankelijk voor mannen en boden women’s colleges een alternatief voor vrouwen. Er zijn vandaag de dag in de VS nog enkele women’s colleges. Vaak hebben deze colleges overeenkomsten met zogeheten co-ed universities, waar mannen en vrouwen studeren en kun je vakken volgen aan beide instellingen.

Openbare en particuliere scholen

Je kunt voor een twee- of vierjarige opleiding bij zowel een particuliere (private colleges) als openbare instelling (public colleges) terecht. De openbare colleges worden gefinancierd door de stad, de regio, of de staat waarin ze zich bevinden. Studenten uit deze gebieden betalen weinig collegegeld omdat zij al jarenlang lokale belastingen hebben betaald. Studenten uit andere regio’s hebben geen lokale belastingen betaald waardoor hun collegegeld hoger is. Dit geldt dus ook voor buitenlandse studenten. De particuliere colleges zijn meestal duurder dan de openbare colleges. Het collegegeld is voor studenten van binnen en buiten de regio gelijk en ze zijn vaak kleiner dan de openbare colleges.

Tip:
 • Ga je naar een community college? De meeste studenten aan openbare community colleges wonen thuis en de colleges hebben dan ook vaak geen campus met huisvesting. Een groot aantal particuliere community colleges heeft wel een campus. Vooral voor niet-Amerikaanse studenten kan dit een belangrijke overweging zijn om voor een bepaald college te kiezen.